nature-people-girl-forest-12165crayons-coloring-book-coloring-book-159579pexels-photo-2002662013053013699156696XHdIw1cboy-child-fun-beachpexels-photo-191034pexels-photo-147442pexels-photo-173666pexels-photo-61129

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”.

Här kan du läsa mer om FSO!


© Copyright FSO Fria förskolor

FSO har sommarlov

FSO:s kansli har stängt för sommarlov. Vi öppnar åter, utvilade och förhoppningsvis solbrända, måndagen den 7 augusti.

Kom ihåg att du vid akuta ärenden alltid kan nå oss på vår jourtelefon, 0708-630 224. Glad sommar!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Konferenser för förskolechefer
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra samarbetspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du verkligen råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!