DSC_0154DSC_0299DSC_0100DSC_0209-2DSC_04752013053013699156696XHdIw1cDSC_0028

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”.

För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s verksamhet.

Klicka här för IKA:s sju kooperativa principer

FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och förutsättningar de behöver för sin utveckling. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveckling.

Som stöd för fristående förskolor har FSO tagit fram ett antal branschrekommendationer.
© Copyright FSO Fria förskolor

Stor efterfrågan på plats till FSO-dagen 2017

Programmet för FSO-dagen 2017 är nu klart, och du som är medlem i FSO kan nu anmäla dig till både Rikskonferensen för förskolechefer den 27 april 2017 och FSO-dagen följande dag, den 28 april 2017.

Men det gäller att du inte väntar för länge. Intresset är mycket stort och det gäller att du är snabb med din anmälan. Redan nu är över hälften av de 375 platserna bokade.

Från och med i år görs anmälan i ett särskilt formulär.

Klicka här för mer information!

Förskolechefsutbildning 2017

Du kan nu anmäla dig till FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer med start i september 2017.

Läs mer här.

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Konferenser för förskolechefer
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra samarbetspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du verkligen råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!